HOME LANGKAN TINGKOK

  • Selasa, 17 Desember 2019
PARIANGAN
TINGKOK

PARIANGAN

DI LUHAK TANAH DATA

OLEH: BAHREN*

 

        Dimano asa titiak palito

        Di bawah telong nan barapi

        Dimano asa niniak kito

        Dari puncak gunuang marapi

 

        Pariagan namo nagari

        Di pinggang marapi talataknyo

        Di ulang juo sakali lai

        Mangaji asa mulo niniak kito

 

        Pariangan nagari nyo indah

        Baitu bana kisah nan dibaco

        Jikok ado silap jo salah

        Maaf jo ampun kito pinto

 

 

Bakisahlah baliau J. Datuak Mangkuto, bakisah kapado rombongan Kami. Rombongan nan datang dari Padang, tanggal duo puluah anam maso itu dalam tahun duo ribu tujuah. Apokoh bana kisah Baliua, kabakeh ketua rombongan Kami, Ibu Zuriati maso itu. Adopun carito jo kisah nan Liau surah kapado kami maso itu, iyolah kisah tantang nagari, mako banamo Pariangan. Ba’a bana kisah nyo sanak, simakkan malah elok-elok dangakan molah baik-baiak. Biko kisah nan kami dapek.

Takalo maso daulunyo, niniak moyang kami rang Pariangan, manapi di puncak sabuah gunuang, banamo Gunuang Marapi. Sasudah kapa manapi turun malah niniak kami, dan manetap di sabuah tampek. Di tampek ko lah agaknyo niniak moyang kami manaruko paratamo sakali. Tampek nan banyak ditumbuahi dek batang Galundi atau batang Lagundi (vitex trifolia) batang nyo kaciak badun ungu biaso dijadikan ubek dek niniak moyang kami. Nan unik sarato babeda dari lagundi nantun iyolah akaknyo basaluak-saluak umpamo bantuak urang baselo. Mako di kalak kamudian hari dibari namolah tampek nantun jo sabutan Galundi Nan Baselo atau Lagundi Nan Baselo.

Dek lamo-kalamoan, urang nan batambah rami juo, mako tapikia lah dek niniak kami untuak mambuek hunian baru di daerah Kapalo Koto, mako inggo kini nangko banamolah daerah nantun Kapalo Koto. Dari kapalo koto jo Lagundi Nan Baselo nantun pai lah niniak moyang kami baburu jo bagubalo kabau sarato taranak nan lain di sakitaran kampuang inggo batamu lah jo su,ber aia angek, atau rangek kato rang di siko. Gadang atu nyo niniak kami bukan alang kapalang dek basuo jo rangek nantun, mako manarilah niniak kami sambia baria-riang atau basanang-sanang. Mako sampai sakarang kini, tampek niniak kami manari-nari nantun dibari namo paraniar nan aratinyo tampek manari-nari, inggo kelak di kamudian hari banamolah tampek tu kini jo Pariangan nan aratinyo tampek manari  j bariang-riang.  

Curito lain nan ambo danga, kalo baliau J. Datuak Mangkuto , takalo panduduak batambah mako mambuek pamukiman baru lah niniak kami ko di daerah Guguak nan lataknyo maampang atau mambalintang. Mako banamo lah tampek tu kini jo sabutan Ampang Guguak. Dari Ampng Guguak kolah niniak kami pindak barami-rami, karano banyaknyo urang bauruang atau bakumpua, mako banamolah tampek urang bakumau tu pauruangan. Niniak moyang kami sanang sarato bagadang ati di tampek nan baru tu, mako namo pauruangan baganti namo manjadi Pariangan.

Ado pulo daerah nan daulunyo dijadikan tampek pamujaan atau samacam biara, mako banamolah tampek tu kini jo sabutan Biaro. Ado pulo sabuah lai, daeah nan ado batu nan tatagak mambantuak tungku mako banamo lah daerah nantun jo sabutan Tigo Luak. Ado pulo daerah nan talatak di agak ka bawah kapalo koto banao ikua koto, tampek nan lain nan paralu juo kito tau iyolah daerah Balai Saruang, mako banamo Balai  Saruang dek basabab jo karano didaerah iko daulunyo hanyo punyo balai nan hanyo punyo ciek ruang. Limbak nan dari pado itu, koto-koto itu ado pulo dihuni dek urang nan basuku-suku diantaronyo niniak kami basuku pisang, mako banamo lah Koto Pisang. Ado pulo koto nan pauninyo saketek sajo, dek niniak kami dibari namo jo Koto Kaciak.

Itulah kisah nan dapek ambo baco, karano itu nan ambo dapek dari curito=curito urang tuo-tuo di Pariangan ko daulunyo. Curito ko ambo dapek pulo dari kisah-kisah tambo nan ado di kampaung kami Pariangan nangko. Baitu bana Mak Datuak MAngkuto bacurito, kabakeh kami maso itu, walau umua liua indak lai mudo maso itu, tapi ingatan baliau masih rancaka soal asa-usua nagari ko.

 

*DOSEN SASTRA MINANGKABAU UNIVERSITAS ANDALAS 


Wartawan : Bahren
Editor : bahren

Tag :#Langkan #Tingkok #Asa #Usua #Nagari #Minangkabau