HOME LANGKAN TINGKOK

  • Kamis, 9 Mei 2019
Nagari Gunuang
TINGKOK

Nagari Gunuang

di Luhak Tanah Data

Oleh   Bahren*

 

            Pariangan adolah tampek asa mulo niniak moyang kami, urang Gunuang ko, bitu bana Mak Taufiq Datuak Mangkuto Rajo mamuloi kisah asa jo usu nagari Gunuang. Kutiko batamu jo Zuriati, Mak Datuak Mangkuto Rajo baumua anam puluah ampek. Liau di tamui di Ngalau luak Tanah Data. Taufiq Datuak ajo nan bakarajo batani ko bacurito tantang asa usua nagari Gunuang tanggal duo baleh di bulan Mei tahun duo ribu tujuah. Ba’a bana curitonyo dangakan lah baiak-baiak simakkan molah elok-elok.

            Adolah pado suatu hari pai lah niniak kami dari Pariangan bajumlah duo puluah duo urang. Nan duo puluah duo urang ko barangkek manjadi duo galombang. Untuak mancari hunian baru ka tampek tingga. Rombongan partamo barangkek dari Pariangan sabaleh urang banyak nyo. Nan sabaleh ko tabagi pulo manjadi duo bagian limo jo anam urang. Nan Galombang kaduo pun barangkek sabanyak duo galombang masiang-masiang galombang tabagi duo pulo, limo jo anam urang.

            Limo urang nan barangkek di gelombang kaduo ko mamutuihkan untuak tingga manetap di tampek nan lataknyo di daerah katinggian dan sangaik ranckanyo. Di Kamudian hari ruponyo daerah ko talatak di tangah-tangah daerah nan ditampek-i dek niniak moyang kami ko. Sahinggo tampek ko manjadi tampek nan paliang acok digunokan dek niniak kami untuak bakumpua-kumpua dek tigo kalompok niniak moyang nan lain. Dari patamuan jo rapek-rapek nan diadokan tu mako samakin lamo samakin banyak lah hasia nyo sahinggo lah batumpuak-tumpuak kato rang kampuang kami lah manggunuang. Akia nyo dek kaputusan nan lah manggunuang tu disabuiklah tampek mambuek kaputusan tadi Gunuang. Mako banamo lah nagari tu inggo kini Gunuang.

            Tampek nan dihuni dek niniak moyang kami nan di katinggian tu mancaliak lah niniak kami ko ka sakuliliang dan tampak bajurai-jurai sahinggo diagiah namo lah nagari Gunuang tu manjadi bajurai-jurai. Di tampek niniak kami partamo tingga banyak tumbuah cindawan mako dibarilah namonyo si Gando. Kato Gando sandiri barasa dari bahasa sanskerta yang aratinyo cindawan. Samantaro ado ciek daerah lainan talatak di daeah tanah nyo gantiang karao talatak di tapi jurang. Mako dibari lah namo daerah tu jo Gantiang. Samantaro tu indak doh jauah dari Gantiang ado pulo daeah nan baluhuang atau balubang, niniak kami manyabuiknyo jo Ngalau, dakek jo Ngalau tu ado ciek daerah nan ado mato aia nan sangaik gadangnyo dan mangalir bakapanjangan indak do pernah kariang dinamokanlah daerah tu kini jo Ikua Lubuak.

            Mak Taufiq Datuak Mangkuto Rajo, curito ko lah di tarimo sacaro turun tamurun, dari niniak jo mamak liau sajak daulu. Namun kini ko lah banyak di antaro masarakaik kami nan indak tau lai ba’a bana curito tantang nagari nyo kini. Ado juo ciek lai kisah tantang nagari ko karano nagari kami ko sangaik tinggi saroman jo Gunuang yang dikamudian hari didatakan dan dijadikan tampek bamukim. Tapi samantang pun baitu, Mak Datuak Mangkuto Rajo indak do picayo jo curito tu karano dalam kanyataannyo nagari Gunuang nangko labiah randah dari nan lain. Umpamo Singgalang jo Paninjauan.

            Mak Taufiq Datuak Mangkuto Rajo jo banyak masarakaik nan lain labiah pacayo jo curito nan partamo. Nagari Gunuang tamasuak ka dalam nagari nan ampek koto di sampiang nagari tambangan, Jao, dan paninjauan. Nagari Ampek koto ko tamasuak dalam nagari nan sapuluah Koto. Suku asa masyarakat gunuang ko ado ampek yaitu Koto, Sikumbang, Jambak, dan Pisang.

            Baitulah kisah ko dicuritokan dek Taufiq Datuak Mangkuto Rajo. Kok ado na bana tantang nantun, kabanaran datang dari Tuhan. Allah ta’a lakayo sungguah, tampek ilimu bahimpunnyo. Kok ado kato nan salah, salah nan datang dari ambo manusia, tampek bakumpua salah jo gawa. Kapado Tuha kito mintak ampun, ka pambaco kami mohon maaf. Rila dimintak banyak-banyak.

 

*Dosen Sastra Minangkabau FIB Unand      

 


Wartawan : Bahren
Editor : Bahren

Tag :# Langkan # Tingkok # Asa # Usua # Nagari # Minangkabau