HOME LANGKAN TINGKOK

  • Senin, 27 Mei 2019
Gurun
TINGKOK

Gurun

di Luhak Tanah Data

Oleh   Bahren*

 

Curito asa-usua kiniko ambo ka mancubo manyampaikan curito tantang Gurun di luak Tanah Data. Curito ko dikabakan dek baliau angku Datuak Mangkuto Mulano kutiko di tanyo dek Zuriati. Wakatu Zuriati datang ka baliau di tanggal sambilan baleh di bulan Mei tahun duo ribu tujuah. Di kantua baliau patamuan tajadi, di kantua KAN nagari Gurun dalam luak Tanah Data. Anam puluah tujuah umua liau wakatu bacurito tantang Nagari Gurun nanko.

Sabalun nagari banamo gurun, nagari kami ko sungguah banyak ditumbuahi dek batang Dama batang kamiri kato sabagian urang. Tapi lamo bakalamoan, nan batang dama tadi ditabang jo ditabeh dek masayarakaik nagari Gurun. Dek lah abih ditabangi, makonyo nagari manjadi tandus. Subaliak dari pado itu, dek urag batambah rami mako dipagadang lah nagari kami ko. Mako dek karano itu, daerah nan lah tandus tadi dibuek lah pamukiman nan baru. Satiok urang pai ka situ, urang nan batanyo, nak kama ka mambuek pamukiman nan baru, jawek nyo salalu sajo ka Gurun. Mako lamo bakalamoan banamo lah pamukiman nan baru ko Gurun.

Abih hari baganti ari, abih bulan baganti bulan. Urang nan batambah rami juo, mako dibuek lah pamukiman di sakalaliang Gurun ko. Kutiko niniak kami mambuek pamukiman ka arah luak atau sumua kato rang kini. Sumua nan agak gadang dari nan lain, mako dibari lah tampek nantun jo Luak Nan Gadang, aratinyo sumua nan gadang.

Kamudian niniak kami, taruih bajalan mambukak paladangan jo to tampek bamukim. Sampai lah niniak kami tahalang di sabuah tampek nan indak mungkin di lalaui. Mako dibari lah namo daerah nantun jo Ampalu, nan barasa dari kato ampa, atau ambek. Dari tampek nan maampa tadi niniak kami taruih bajalan inggo sampai ka daerah tanah nan gantiang tampak rononyo agak batakuak, lamo kalamoan dibarilah namo tanah gantiang nan agak batakuak tadi jo namo Sitakuak.

Curito ko indak doh dicuritokan dek angku Datuak Mangkuto Malano bagitu sajo. Curito ko alah liau dapek dari niniak jo mamak liau nan dari dahulu, pangulu jo urang nan tuo-tuo. Labiah nan dari pado itu, dari curito niniak kami dahulunyo datang nan dari Pariangan Padang Panjang.

Kami di Nagari Gurun Nangko, basuku Bendang  jo Piliang langkok jo suku Koto dan Piliang. Ado sabuah lain nan takana dek ambo, Ampalu ko juo barasa dari sabuah batang kayu nan banamo Ampalu nan banyak tumbuah di daerah nantun. Buah ampalu ko juo digunoan dek urang dulu untuak kaganti sabun untuak mandi.

 

* Dosen Sastra Minangkabau FIB Unand


Wartawan : Bahren
Editor : Bahren

Tag :# Langkan # Asa # Usua # Nagari # Minangkabau