HOME LANGKAN TINGKOK

  • Selasa, 23 Juli 2019
Koto Tangah
TINGKOK

Koto Tangah

di Luhak Tanah Data

 

Oleh   Bahren*

 

            Balayia kapa ka Bangka ulu

Balayia wakatu tangah hati

Kaba curito rang daulu

Kito cubo ulang kumbali

 

Kapa Balayia hinggo tangah

Balayia malintasi lauik nan data

Kaba curtio Koto tangah

Di dalam luhak Tanah Data

 

Datang lah Zuriati dari Padang. Datangnyo ka rumah Datuak Simajo Lelo. Katua Kumite Sikola Esde  karajo nyo, dalam daerah Sungai Salak di Koto Tangah tapek lataknyo. Tanggal duo puluah kutiko itu dalam tahun duo ribu tujuah. Apokoh bana mukasuik hati Zuriati, mahadok ka Mak Datuak Simajo Lelo. Gadang mukasuik nan di baok manjalang Datuak Simajo Lelo. Adopun niat dalam hati, takana dalam pangana untuak ka batanyo tantang asa jo usua, maka daerah banamo Koto Tangah.

Dek lah tau tujuan jo mukasuik, Mako bacurito lah Mak datuak tadi. Di cobo mangana-ngana baliak curito urang tuo-tuo daulu baa mako banamo Koto Tangah. Bagulambek liau bakisah, ka Zuriati maso itu. Simak kan molah baiak-baiak dangan kan malah elok-elok biko malah curitonyo.

Mako kampuang ko banamo Koto Tangah aratinyo Bana Koto nan talatak di tangah-tangah. Dek sabab jo karano daerah kampuang kami ko iyolah koto atau kampuang nan latak nyo di tangah-tangah di antaro kampaung nan lain.  Samantaro itu, ado ciek kampuang nan lain, nan talatak di sapanjang tapian batang aia ko. Dulunyo banyak tumbuah batang salak di sapanjang batang aia nantun, mako banamo lak kampuang tu jo Sungai Salak aratinyo bana Sungai nan banyak ditumbuahi Batang Salak

            Bitu curito nan ambo dapek, dari urang gaek sarato urang tuo-tuo nan daulu. Sabanyak nan ambo danga sabanyak itu pulo lah ambo sampaikan ka padao Ibu, bitu lah Mak Datuak Simajo Lelo bacurito. Limbak nan dari pado itu, tantang asa niniak kami, dalam curito niniak moyang kami daulu asanyo dari Tanjuang Barulak. Adopun suku nan ado di kampuang kami ko, ado nan basuku Lubuak Jantan, ado nan basuku Mandahiliang, Suku Tobek jo Suku Boncah. Suku Malayu jo Suku Ujuang Tanjuang.

            Jikok nyo ado kaba nan batua sarato bana dari curito ambo tadi, kabanaran tantu datangnyo dari Tuhan, Allah ta’ala kayo sungguah. Tampek sagalo ilimu bahimpunnyo. Jikok ado salah jo jangga tahadok nan ambo sampaikan. Kasalahan nan datang dari ambo, ambo nan hanyo manusia tampek salah jo jangga bakumpuanyo. Kapado tuhan kito minta ampun. Kapado pambaco ambo mamintak maaf.

 

*Dosen Sastra Minang FIB Unand

 


Wartawan : -
Editor : Bahren

Tag :# Langkan # Tingkok # Asa # Usua # Nagari # Minangkabau