HOME LANGKAN CARITO

  • Sabtu, 3 Agustus 2019

Pituah Labai Sidi Rajo: Syair Lamo Urang Minangkabau

Carito
Carito

Pituah Labai Sidi Rajo:

Syair Lamo Urang Minangkabau

Oleh Yerri Satria Putra

(Dosen Sastra Minangkabau Universitas Andalas)

 

Sakapua Siriah: Iko curito urang daulu, dapek dari kitab Irsaat al-ghafirin. Kitabnyo rang tuo-tuo kito. Ditulih dek tuangku Labai Sidi Rajo mamakai bahaso lamo. Arab melayu namo bahasonyo.

Judul kitab ko Pancadiakan Urang nan Lalai aratinyo palajaran tuak maharagoi wakatu nan ado. Dek kuaano kini banyak nan indak bisa marawikannyo, mako kami ulang bacarito tuak sudaro ka sadonyo. Kitab ko ditulih di tahun 1346 Hijriah atau sambilan puluah ampek taun nan lampau. Tuak palajaran murik-murik daulu.

Urang cadiak baso batuah, dijadian tuak palajaran malah. Bacolah supayo bafaedah, agar salamaik dunia jo akhiraik. Kok baguno, amal ibadah pulo nan di dapek tuak Tuanku Labai Sidi Rajo, samoga ditarimo dek Tuhan yang Maha Kuaso.

Banda urang kami banda kan, banda nak urang palambaiyan. Kaba urang kami kabakan, kok ado kaba nan salah mohonlah dimaafkan.

 

Salamaik mambaco

 

 

 

Inilah nazam banamo Irsaat al-ghafirin

Aratinyo Pencerdikan Urang nan Lalai

Nan tasabuik di dalamnyo urang mati

Sudah makan di Batu Hampa

Dan urang mati nan baranti di tapi labuah

Jo parkaro bahayonyo maratok jo dosonyo

Karangan Labai Sidi Rajo

 

Nazamko dicetak atas nafkah Haji Akhmad Khalidi Thaib Bukittinggi

 

Pado percetakan Zakaria

Merapi Fort de Kock 1346 H

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmannirrahim

 

Jo bismillah mulaku sabuik

Arrahman arrahim sifaik mangikuik

Tuhan pangsiah bersifat Wujud

Dunia akhirat tido lah luput

 

Alhamdulillah nan baik pujie

Robbalalamin sifaik lahie

Syalawat jo salam kepado nabi

Ateh Muhammad Rosul nan ummi

 

Sahabat jo Ali kaduo salam

Demikian pulo tabi’in diikui’an

Jo kito mukmin sekalian

Hingga kiamaik hari kudian

 

Amma ba’du zaman dikarang

Hamba nan fakie duduak badagang

Namo Qurbalah disabuik urang

Dosonyo banyak sukar mambilag

Hamba mangarang alunlah pandai

Tetapi arok jaan di garai

Ma arok limpahan karunie nan mulie

Hati nan kusuik untuang salasai

 

Sebab baitu hamba mangato

Satiok hari mabuak bacinto

Papah miskin tido harato

Banyak nan tido dari nan ado

 

Amal ibadah pun demikian

Alun ado sadarah kuman

Kok tibo perinta daripado Tuhan

Manyuruah bapindah kabaliak papan

 

Bacolah nazan tuan sahabat

Jo dangalah iko nasehat

badan ka mati nakyo taringaik

masuak ka lubang karantau lahat/1/

 

Rantau lahat kampuangnyo langang

Kito di sinan tabaring surang

Malaikaik mananyo suaronyo gadang

Tabik takuik jo gemetar tulang

 

Di rantau lahat jikok lah tibo

Tido baguno kuek jo kuaso

Meski uang banyak bapuro

Saribu pun tido baguno

 

Kito pakalang barapo banyak

Bialah ameh inyo patiak

Semuanyo paguno indak

Demikian lagi silek jo mancak

 

Disinan lupo kuek kuaso-Nyo

Walaupun kancang kilat manyalan

Badan tahunjua di baliak papan

Bakabe kocong upah baban

 

Dibaliak papak tabujia surang

Badan batungkui di kabek urang

Tido baporo pitih jo uang

Hanyo nan kawan amal sumbahyang

 

Silek jo galembong indak pa’edah

Maski lombat sakali kasah

Tibo di sinan tulang lah lamah

Dihapik lahat di kumpua tanah

 

Di dalam kubua kito batampek

Jikok tido amal ibadaek

Mananti hari balum kiamaek

Azab di kubua balipek-lipek

 

Tolan sahabaek cubolah bamanuang

Kito dikubua urang tapasuang

Di sinan tido bundo jo anduang

Tido baguno silek jo galembong/2/

 

Satangah laku tolan sahabaek

Salalu hari rintang basilek

Barapo langkah surek talompek

Badan ka mati tido taringek

 

Tido takana badan ka mati

Barapun guru mambuka kaji

Satio kampuang tido baranti

Itupun tido nyo paduli

 

Satiok ari kaji tabukak

Itupun nyo paduli tido

Mandanga pitua jo talingo pakak

Hanyo takana silek jo mancak

 

Iyo hai sahabaek sagalo tolan

Bukaklah salimuik nan kamalehan

Tuntun elmu janlah sagan

Antah pabilo tibo ligaran

 

Antah pabilo ligaran tibo

tido batantu wakatu pulang

disanggah pagi antah yo patang

antah mungkin maso sekarang

 

Sabab baitu wahai akhwan

Suatu kaba hendak dangaan

Pado syair ko hambo tulihan

Palito mato hambo tarangan

 

Gala mu’alaf surang laki-laki

Di batu hampa namonyo nagari

Tido raga sakik nyawonyo pai

Sudah bakoa malam hari

 

Wakatu malam inyo bajalan

Ka Sungai Pua laku ramalan

Sutan Marajo gala bayan

Patang nyo ahad malam nyo Isnin///3/

 

Tibolah inyo di Sungai Pua

Namo Sidi Gala Mu’alaf

Dibukalah main karateh koa

Jo saudara basama-sama

 

Lamo bakoa laruiklah malam

Kiro pukua ampek bilangan jam

Baliak pulang tampekny diam

Tibo di rumah mato tapajam

 

Kaba satu jam lamo lambeknyo

Tibolah urang nan manjagoannyo

Disurah dek mamak kanduangyo

kaba satu jam lamo lambeknyo

Mamangia makan pado rumahnyo

 

Wakatu pagi urang jagoan

Bangunlah inyo baju dilakekan

Tagak lalu pai ka tangah laman

Singgah di laman dibasuah tangan

 

Kudian tu jadilah pulang

Hidangan mananti hasie didulang

Mankanlah inyo indak surang

Basamo jo rang Padang Panjang

 

Kudian tu kanyanglah paruik

Dapek sakik manggigie laruik

Sasak hangok raso ka lupuik

Kudian tibo malaikaik Maut

 

Malaikaik maut jadilah tibo

Tido buliah janjo kini ko

Daripado badan roh malayang

Janjinyo sampai dibayie hutang

 

Arinyo mati ambo kabakan

Saribu tigo ratus hijriah junjuangan

Ampek puluah satu pulo tambahan

Bulannyo syawal limo hari bulan ///4/

 

Ditambah kaba ciek lai yo

Hambo tumpangkan di syair iko

Paliek mato hambo surang yo

Harinyo Jum’at siang harinyo

 

Adolah gala Datuak Payuang

Namo Nagari Sabalah Tilatang

Inyo bajalan baduo urang

Duduak baranti di Koto Panjang

 

Di tangah labuah duduak baranti

Bukik batabuah namo nagari

Sabanta duduak lah paniang diri

Sasak hangok umiang hati

 

Sasak hangok bukan kapalang

Caliak lah kalam hilang nan tarang

Sabanta itu roh malayang

Lah buliah janji malakek pulang

 

Elok lah pikia benda jo uang

Parhatian kito tabagi-bagi

Satangah di jalan pulang tak sampai

Satangah ado dihimpik ngarai

 

Manolah tolan yo akhwani

Eloklah kana-kana hidup jo mati

Janlah rintang itu jo ini

Silek jo gayuang sabuang jo judi

 

Silek jo gayuang tido paguno

Kuek kebal pun demikian juo

Tibo di kubua manjadi lawan

Manjadi ula jo sipasan

 

Hendaklah buka salimuik cilako

Bangunlah tolan bukaklah mato

Jalang guru barang di mano

Meskipun jauah di nagari Cino///5/

 

Tuntutlah ilimu tuan sahabaek

Tuak ka baka kampuang akhiraek

Meski batahun sabalun dapek

Taruih dijalang jan lah liwaik

 

Janlah liwaik taruih di jalang

Janlah sagan baulang-ulang

Mato nan rabun sakali jalang

Jalan akhiraik supayo tarang

 

Supayo tarang jalan akhiraik

Tuntutlah ilimu sampai dapaik

Jan lalai balaruik-laruik

Janji lah sampai tantulah wafaik

 

Pulang ka akhiraik sananglah hati

Minyalan awak lah ado tapati

Jikok tido marasai diri

Janji lah sampai tantulah mati

 

Janji jo Tuhan kalau lah sampai

Meski di hadap ayah jo ummi

Walau pandeka bak kilat basi

Tidolah boleh ilak jo kunci

 

Tantulah mati tak boleh tido

Meski pandeka pandai bamancak

Malaikaik maut sangatlah bagak

Di mano boleh kunci jo ilak

 

Meskipun kito kuek kuasanyo

Apabilo sampai janji jo Tuhan

Tidolah buliah kito elakkan

Kini ko mustilah jalan

 

Janlah harok ditubuah sihaek

Kok tibo surek dari akhiraek

Menyuruah kito batuka tempaek

Sinanlah badan manunggu kiamaek///6/

 

Di sinan kito manunggu antah

Sungguahpun tubuh lai mudo matah

Cubolah tilik bungo jo buah

Semahnya itu jatuh ka tanah

 

Sungguahpun kito mudo bangsawan

Jikok tiba janji jo Tuhan

Kama lari tempaek bajalan

Walau di peti tampek simpanan

 

Tangguanglah azab samo sakali

Amal di dunie tido paduli

Awaklah rintang sabuang jo judi

Sando jo gurau, buruak jo caci

 

Kito di kubur hendaklah ingaik

Pabilo mati sinanlah tampaek

Tido paguno langkah jo silaek

Hendaklah pikie tolan sobaek

 

Di dalam hati handak pikiean

Mati tak bulieh kito janjian

Eloklah baka disedioan

Tuntut ilimu janlah sagan

 

Rajinkan hati janlah lalai

Jahil murokkab jan dipakai

Sagan jo maleh buang ka parai

Jalan akhiraek nak nyo salasai

 

Sabab baitu hambo mangato

Sasal kudian apalah guno

Meski ancua lidah mengato

Tido faedah tido paguno

 

Iyo hai saudara tolan sobaek

Kito ka pindah batuka tampaek

Badan ka tuo andak ingaik

Gunolah mudo antaro hayaek///7/ 

(Basambuang ...)


Wartawan : Yerri Satria Putra
Editor : Bahren

Tag :# Langkan # Curito # Minang

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com