HOME LANGKAN CARITO

  • Selasa, 19 November 2019

Laruik Sanjo

Carito
Carito

Laruik Sanjo

Oleh: Peppy Reskilianti*

 

Manuak adolah anak dari amak Tajin, nyo anak bungsu dari limo basaudaro, tapi nyo kini hanyo tingga baduo jo amak nyo dikaranoan akak jo abang nyo lah abiah balaki jo babini, dan abaknyo lah dulu pulo mahadok sang maha kuaso. Sarupo anak-anak lainyo Manuak mahabiahan waktu nyo baraja jo bamain, tantu labiah banyak mainyo. kini inyo minta izin ka amaknyo untuak pai mangaji.

"Mak o amak" sorak si Manuak. "yo nak, pai mangaji lai? " jawek amak ka si Manuak. "iyo Mak, Manuak ka pai mangaji lai" jawek si Manuak. "ha iyo pai lah lai beko talambek pulo Ang mangaji" dan Manuak pun basalaman samo amaknyo. 

Tapi sasudah basalam tu nyo alun jo pai lai do, senggeang lah galak amak nyo ka si Manuak sambia maagihan pitih balanjo ka si Manuak. 

"ha kan tau amak tu"  kecek si Manuak kasanangan. "Manuak pai dulu yo mak, Assalamualikum". waalaikumussalam, elok-elok yo jan baputa arah lo kian kamari nak" sorak amak si Manuak.

Dalam pajalanan manuju ka surau Manuak nampak kawan-kawannyo bamain bola,  nyo sapolah si Manuak dek kawan-kawannyo ko.  

"Manuak kama ang lai?" tanyo si Julih.  " den ka pai ngaji lai Lih a,  ang nak ka mangaji?  lamak juo main-main bola lai!" jawek si Manuak.  "beko lah santa lai, tangguang main bola a, lagi sero". jawek Si Julih. "yo lah den pai ngaji lu".  Bekolah ngaji tu Nuak, main siko lu a gabuang main jo kami"ajak Si Tatan.  "eh ndak do Tan, den ka pai mangaji, berang amak den beko". "main selah lu Nuak, ndak tau gai amak ang do, sero main bola a. rugi ang beko ndak ikuik main", rayu Si Nanam.  Manuak mulai tarayu jo ajakan kawan-kawan nyo.  " iyo yo, sero lo main bola kini kayak e ma, tapi kalau den main bola ketauan dek amak den beko bisa kanai berang, ndeh ba a lah yo bilo lo lai den ka main  jo kawan-kawan den, salamo ko den ndak pernah main bola samo inyo do, sero lo kayak nyo aa". kecek si Manuak dalam hati.  "iyolah den sato lo main bola, tapi ajaan den yo". kecek si Manuak. 

"jadi den ajaan ang beko"jawek Si Tatan. " peklah main wak lai "ajak Si Julih jo Nanam. 

akhirnyo bamain bola lah anak-anak tu.  Ndak taraso harilah sanjo se kironyo, ndak takana waktu urang tu, lah ampiang pulo masuak magrib.

"lah abiah pulo wakatu magrib ba a kok alun pulang juo Si Manuak ko yo."kato amak Si Manuak cameh. Ndeh lai ndak tasasek lo paja ko di jalan yo, atau lai ndak dicilok urang lo anak ambo ko.  Pailah amak Si Manuak batanyo ka amak Si Julih.  "Buk Ema lah pulang Si Julih mangaji? " tanyo amak Si Manuak.  "alun ado nyo pulang lai Lin" jawek Buk Ema.  " iyo buk, samo buk, Si Manuak alun juo pulang lai, ntah pai kamanyo ko buk a?."kecek amak Si Manuak.  "wak cari se urang tu samo-samo lai buk, tadi amak Si Tatan jo amak Si Nanam kasiko lo batanyo tadi buk, anak-anaknyo alun pulang juo lai buk.

Barangkeklah kaduo urang tuo tu manuju surau mancari anak-anak nyo. Ndak sampai satangah jalan basobokblah urang tu, jo amak Si Tatan jo amak Si Nanam.

"ba a buk lai sobok anak ibuk di surau?." tanyo amak Si Julih  "alun ado sobok lai ma, ambo tanyo ka buya tadi anak urang tu ndak pai mangaji rupo e tadi" jawek amak Si Tatan.  "yo buk kabanyo kecek urang-urang yang sobok tadi anak-anak tu bamain bola di lapangan balakang rumah Pak Ujang tadi buk" kecek amak Si Nanam.  " apo, ndak pai mangaji Si Manuak ko kiro e do, yo santiang e mah" kato amak Si Manuak.  "peklah lah buk, wak caliak kini ka lapangan tu" kato amak Si Tatan.  "awas lah yo Si Manuak ko baraja-raja mada lo kini. "kato amak Si Manuak baciloteh. 

Sasampainyo di lapangan indak ado nampak anak-anak tu bamain di lapangan do.  " ndeh ba a kok  ndak ado anak-anak wak di siko ko buk" tanyo amak Si Tatan cameh.  " iyo, ntah kama anak-anak wak ko, lai ndak nyo suruak-an anak-anak wak den hantu ko "tanyo amak si Manuak cameh.  "ibuk jan ngecek kayak itu buk tagak bulu ramang wak buk buek bu a. " iyo ba a lah ndak ado anak awak di siko ko". Malaporlah amak anak-anak tu ka Pak RT.  "pak wak nio malapor anak-anak kami hilang pak, kecek urang yang wak tanyo, tadi anak-anak tu bamain bola di lapangan tadi Pak.  Tapi, pas kami cari ka situ ndak ado sobok doh Pak, " kecek amak Si Julih mangaduan.  "lai ndak nyo suruakan anak-anak kami dek hantu ko Pak?.  Kabanyo nyo main bola sampai sanjo di situ pak, " kato amak  Si Tatan manambahan kecek.  "mohon tanang ibuk-ibuk, kini mari samo-samo wak cari anak-anak kalialiang kampuang, bia wak ajak warga yang lain lu.

Sasudah sodo warga bakumpua, mulailah warga bajalan kaliliang kampuang sambia manyorakan namo ka ampek anak-anak tu, tapi ndak ado jawek.  Lah salasai kalialiang kampuang tapi hasilnyo indak ado, anak-anak tu ndak juo basuo.  Lah di cari pulo di lapangan bola tu sambia mambaco ayat-ayat tapi ndak juo kunjuang basuo.  Malam tu warga kampuang tu heboh dek berita urang barampek tu disuruakan hantu.  Lah panek kaliliang kampuang warga pun kambali ka rumah masiang-masiang, sairiang pai nyo warga ado warga lain nyo nak basorak.  "Pak RT anak-anak tu ado di dakek kuburan Pak RT". "yo bana tu, marilah wak pai basomo-samo ka situ" ajak Pak RT diikuik-an warga kampuang.

Bajalanlah para warga tu mancari anak ibuk-ibuk tu ka kuburan.  Indak disangko nampak lah anak -anak tu tagolek dakek kuburan indak sadarkan diri, dan taliek saurang urang santiang barusaho maubekan anak-anak tu, "anak ambo, ba kok kayak iko ang ko nak oi "sorak amak-amak tu mancaliak anak-anak nyo.  Tadi keceknyo pai mangaji kiro bamin bola nyo di lapangan sampai sanjo, kini lah sobok se ang kayak iko nak oi "sorak amak-amaknyo maratok.

Sasudah diubek urang santiang tu, jago lah anak-anak tu, dan takajuik mancaliak urang rami-rami. "ndeh ba a kok rami-rami urang koo" tanyo Si Julih,  " ba a kok di kuburan wak ko" tanyo Si Manuak cameh, "capeklah pulang wak lai, jan banyak tanyo juo ang lai nak! ndak manyangko den ang takah iko do nak, pamit ang pai ngaji kiro bamaun bola sampai sanjo ang kiro e. sampai-sampai ang disuruakan jo hantu,  lah paniang urang sakampuang mancari ang" jawek amak Manuak berang. "ha iyo mak, maaf mak Manuak ndak ka maulang do ma Manuak jaran lai mak, tadi Manuak jo kawan pas main bola, ndak sangajo bola ko masuak ka samak-samak tadi mak, dek Si Julih takuik maambiak surang  bolanyo, pailah kami barampek maambiak bola tu,  pas kami maambiak bola tu tadanga dek kami suara urang manangih pas kami caliak kiro e asal suaronyo barasal dari ateh pohon, kiro iyo mak ado urang manangih di ateh pohon pas kami caliak hantu kiro e mak, habis tu kami ndak sadarkan diri lai do mak". Ha rasai lah ang lai dek ulah baduto jo urang gaek tu ma.  Alah jaleh ka pai mangaji bamain bola kiro e sampai sanjo.  kayak iko lah jadi nyo. "kato amak Julih mairik anak nyo, bajalan pulang. makasih Ibuk-Ibuk, Bapak-Bapak lah mambantu kami mancari anak-anak kami, mudah-mudahan masalah ko dapek manjadi palajaran bagi anak-anak awak supayo indak baduto jo urang gaek. Sasudah itu bubarlah warga yang bakarubuang tadi dan kambali ka rumah masiang-masiang.

*Mahasiswa Sastra Minangkabau Unand


Wartawan : Pepi Reskilianti
Editor : bahren

Tag :# Langkan # curito #minang

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com