HOME LANGKAN CARITO

  • Senin, 2 Desember 2019

ASA MULO TIGO BUKIK KA MANJADI GUNUANG

Carito
Carito

ASA MULO TIGO BUKIK KA MANJADI GUNUANG

OLEH: PERLI NOMANZA*

Baramulo carito ko tinggalah sorang niniak sakti di kaki bukik baliang-baliang, tapeknyo di Nagari Alahan panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di nagari Alahan panjang ko ado tigo buah bukik, nan partamo bukik okoh, kaduo bukik batu sojek, nan katigo bukik baliang-baliang. Kasaktian niniak ko bisa di katoan aneh sahinggo urang kampuang di Alahan panjang indak picayo jo ilmu niniak ko.

Katigo bukik ko mampunyoi carito pulo pado maso dulunyo, mangkok di agiah namo bukik baliang-baliang, bukik batu sojek jo bukik okoh dek urang-urang maso dahulunyo. Tapi di baliak katigo bukik ko ado pulo carito niniak sakti nan ka mambuek gunuang.

Pado suatu katiko ado duo urang pai baburu ka kaki bukik baliang-baliang tu, namonyo Pono jo Sutan. Duo urang ko bisa di katoan hampia tiok hari pai baburu karimbo-rimbo nan ado Alahan Panjang. Sahinggo dek lamak baburu karajo di rumah tingga dek urang baduo tu.

“Pagi nan rancak ko kama awak ka pai baburu ko pono?” tanyo Sutan.

“Kalau manuruik ambo ko sutan e rancak awak baburu ka Bukik Baliang-baliang kato uarang di situ banyak babi mah.” Jawek pono.

“o iyo yo rancak bana tu mah baru takana dek ambo ”

“yo apo nan di nanti lai ambiak lah si lupak lai beko sanjo hari lai.” Pono manyuruah Sutan pai mamambiak anjing baburu.

Babarapo jam kamudian di tangah rimbo nampak lah dek si pono sorang niniak nan bisa malayangan batu-batu gadang hanyo jo duduak baselo di ateh batu.

“Sutan..Sutan”. Sambia maunjuak ka arah niniak.

“ado apo Pono.” sambia bajalan ka arah Pono.

“caliak itu Sutan a niniak tu malayangan-layangan batu pono”

“oo iyo mah. Ndk betu do Pono rancak awak agiah tau urang-urang kampuang baso di siko ado niniak sakti”

“iyo Sutan rancak bana mah malasahnyo jarang ado urang nan bisa babuek taka itunyo”

“Jadihlah”

Pai lah Pono jo Sutan ka kampuang untuak maagiah tau, baso ado niniak sakti di dalam rimbo Bukik Baliang-baliang tu. Pono jo sutan maagiah info ka urang-urang kampuang ka surau. Tapi urang kampuang indak picayo jo kato-kato si Pono jo si Sutan.

Ado apo Pono mangumpuan kami di surau ko?” salah satu urang kampuang batanyo ka Pono.

“mode iko mah urang kampuang a. kami tadi pai baburu ka rimbo, jadi ado niniak sakti nampak dek kami niniak tu sadang malayang-layangan batu gadang sacaro duduak se nyo ” jawab Pono.

“Iyo bana info kalian ko bararti aneh bana niniak tu mah. Tapi kalau kami alun langsuang picayo jo kato-kato kalian lai sabalun ado bukti nan jaleh”

“Jadih malah kalau indak picayo bisuak kami pai ka rimbo baliak, ka tampek niniak tu untuak kami buktian.” Kato pono.

Ka bisuak paginyo pai lah ka duo urang tu ka rimbo baliak untuak manamui niniak sakti tu. Satibo di rimbo tampek nan kapatang masuak lah Pono jo Sutan ka dalam rumah niniak. Rumah niniak bisa di katoan sarupo pondok ketek nan tabuek dari batuang jo atok ilalang. Tibo di rumah tu.

“niak...niak...niak” Pono jo Sutan maimbau.

“iyo nak masuak lah ambo lai di dalamnyo”

“makasih sabalun nyo niak. O iyo niak jo siapo niniak tingga di siko? ” tanyo Sutan

“ambo di siko tingga surangnyo nak.” Jawek niniak.

“Tu keluarga niniak di mano?” baliak tanyo sutan.

“Keluarga ambo indak ado pulo sadangkan bini ambo alah lamo maningga kini ambo hanyo tingga sorang kok makan ambo cari di rimbo hanyo di rimbo ko”

“o baitu niak. Jadi sarupo iko mah niak kami kamari ko nak batanyo”

“apo tu nak?”

“kapatang tu kami pai baburu jadi indak sangajo dek kami nampak niniak sadang malayang-layangan batu gadang di muko rumah niniak ko. yo bana tu niak?” Pono mananyo jo raso panasaran.

“oo itu iyo niniak kapatang tu hanyo sakadar mamindahan batu tu nyo nak bia ndak tagaduah urang bajalan” niniak manjawek.

“Oo baitu niak tapi jarang urang nan bisa sarupo itu nyo niak”

“iyo nak. niniak dahulunyo baraja juo jo guru niniak tapi guru tu alah manigga lo jadi sado e ilmu turun lah ka niniak”

“jadi iko mah niak urang-urang di kampuang indak picayo baso niniak mampuyoi ilmu sarupo itu niak tu baa lah caronyo niak bia urang-urang tu picayo niniak punyo ilmu?”

“sarupo iko se nak ambo alah bajalan pula ka arah Sungai Nanam kalau ambo caliak tampek tu sangek rancak untuak di buek gunuang, dan di alahan panjang ko ado pulo tigo bukik jadi katigo bukik ko bia lah niniak pindahan se ka Sungai Nanam untuak di jadian gunuang. Itu nan bisa niniak buktiannyo ka urang-urang kampuang nak.”

“iyo bana bukik bisa niniak pindahan sorang” Pono mananyo sangek takajuik.

“iyo nak. Tapi agiah ambo wakatu samalam mambuek gunuang tu ka urang-urang kampuang tapek nyo pas ayam bakukuak. Misalnyo karjo ambo indak sudah samalam tu ambo ka hilang dari nagari Alahan panjang ko.”

“jadih lah niak beko kami agiah tau ka urang kampuang niak” kato Pono nan panuah kaheranan.

“Iyo nak elok-elok di jalan. Kalau bukik tu ambo karajo mulai malam ko bisuak pagi caliak sajo ka arah Sungai Nanam tu”

“Iyo niak bisuak kami caliak se kasitu.”

Pulang lah si Pono jo si Sutan ka kampuang nyo baliak untuak maagiah tau urang-urang kampuang janji niniak sakti untuak mambuek gunuang di arah Sungai Nanam. Satibo di kampuang.

“surupo iko mah urang kampuang niniak tu ka mambuek gunuang di Sungai Nanam malam kini ko juo niniak tu karajo, bisuak pagi awak caliak basomo-samo gunuang di Sungai Nanam tu” kato Pono mangabaan ka urang-urang kampuang.

“Jadih lah bisuak kito basomo-samo pai kasitu”

Hari pun alah malam niniak sakti tu pai lah bajalan ka arah bukik batu sojek. bukik batu sojek ko lah nan di gunoan dek niniak tu untuak mamindahan bukik baliang-baliang jo bukik okoh, karano bukik batu sojek ko adolah batu gadang nan bisa mambaok bukik. Kaduo bukik ko ka di pindahan ka Sungai Nanam dek niniak tu ciek-ciek sarato jo anak-anak bukiknyo.

Nan partamo ka di pindahan dek niniak tu  ka Sungai Nanam adolah bukik baliang-baliang, karano bukik baliang-baliang ko alah tasusun juo sarupo gunuang juo. Sadangkan bukik okoh mampunyoi banyak anak bukik sahinggo niniak agak lamo mamidahannyo. Mangkonyo bukik baliang-baliang ko nan dipidahan dahulu ka Sungai nanam.

Lah lamo niniak ko dek bakarajo hari alah manunjuakan pukua satu malam sadangkan nan tapindahan baru bukik Baliang-baliang. Karano bukik okoh mampunyoi anak bukik nan sangek banyak sahinggo niniak payah manyusunnyo manjadi ciek. Dek alah lamo manyusun anak bukik ko, jam lah manunjuan pulo pukua tigo. Pai lah niniak ko ka rumah dahulu untuak bakokoh(basiap-siap) maambiak nan paralu untuak manjadian bukti baso niniak ko nan mambuek gunuang di Sungai nanam.

Pai lah bakaja-kaja niniak ko karumah. Satibo di rumah banyak lah di kokohan dek niniak ko sarupo kayu, pisau jo nan lainnyo. Dek lah lamo bakokoh-kokoh hari ko alah manujuan pukua ampek satibonyo di tampek kamamindahan bukik okoh, tadanga ayam bakukuak tando hari alah siang. Sadangkan bukik okoh alun salasai di pindahan sanjak tu niniak sakti mailang antah kamano sampai kini.

 

*MAHASISWA SASTRA MINANGKABAU UNAND


Wartawan : Perli Nomanza
Editor : bahren

Tag :# Langkan # curito #minang

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com