HOME LANGKAN CARITO

  • Senin, 8 April 2019

Rindu Manambuih Lauik Lapeh

Carito
Carito

Rindu Denai Manambuih Lauik Lapeh

Oleh:

Silvia Rosa

(Sebuah Cerpen)

 

Awan bamego-mego di ujuang kaki langik. Mamerah rononyo, mambantang di bateh kaki langik di subalah Barat. Rancak bana pamandangan patang hari tu di mato denai nan sadang duduak tamanuang di tapi lauik pantai Padang.  Rindu denai mambubuang ka ateh langik. Malimbubu manambuih langik patang nan merah kasumbo tu. Tabayang-bayang di palupuak mato ko roman surang laki-laki nan sangaik dakek di batin, walaupun badan denai bapisah jauah jo inyo. Oi urang rantau, lai kah ka pulang di hari baiak dan bulan baiak ko. Denai taragak nan basuo. Basuo jo balahan jiwa, nan lah jadi rasian siang jo malam hari. Baa bana ko lah roman mukonyo kini? Iyo bana lah manggunuang rindu dandam di dalam dado.

“Manga tamanuang bana Ranti?” suaro Kirani tibo-tibo mambuek denai takajuik. Denai  capek-capek manyeka aia mato nan balinang di palupuak mato. Sambia bausaho manguasai diri, Sasudah tu denai cubo manyendok rujak sasendok kadalam muncuang. Ruponyo, rujak ko taraso agak padeh di lidah ko. Sugiro denai managuak aia mineral nan talatak di meja kami.

“ Ondeh mak, padeh ruponyo rujak ko mah, Kirani?” Batanyo denai ka konco palangkin nan duduak di subalah suok denai tu.

“ Kan iyo tadi sangajo bamintak lado kutunyo tigo buah mah, buliah nak padeh sasuai

salero Ranti mah. Lah lupo se kawan jo parmintaan surang mah yo? Kamaa pangana

kawan sabanta ko haaaa....? Lah tabang lo ka subarang lauik Samudera Indonesia ko?

Ondeeeh, lah di palupuak mato lo orang nan bamato sagarih tu yoo? 

Hahahahaha.....tatangkok basah dek ambo pangana kawan ambo ko mah yo?

Hihihihi....hihihi....” Kirani takikiak-kikiak dek galak sambia manggoda denai nan agak malu-malu dek tatakok pangana ko dek inyo.

Kirani ko lah konco palangkin denai nan sangaik banyak tahu dan mangarati jo kisah kasiah denai jo si Harkito, laki-laki bamato sipik nan lah hampia tigo tahun ko manjalin cinto jarak jauah jo diri denai. LDR kecek urang kini istilahnyo. Harkito marantau ka tanah Jao, mancari iduik dari manggaleh konpeksi di Tanah Abang. Mulo-mulo Harkito manjadi anak buah di toko mamaknyo. Dek lai gigiah dan rajin bakarajo, kini Harkito lah bisa lo manyewo sapetak toko di Tanah Abang. Isi tokonyo baju-baju padusi ABG jo induak-induak mudo. Barangkali dek karano salero fashionnyo nan lai mangikuti parkembangan mode terbaru, mako ramilah palanggan nan babalanjo di toko si Harkito ko satiok ari. Baiak untuk mambali eceran maupun untuk babalanjo kodian. Bahkan, cukuik banyak juo urang dari Padang nan babalanjo kodian di tokonyo untuk dijua baliak di butik-butik di kota Padang ko. Tamasuaklah salah satunyo butik milik si Kirani ko.

Denai bakawan jo Kirani sajak maso Sikolah Dasar. Kami acok salalok sakatiduran di rumah dinas orang gaek denai di kampuang Kirani, katiko orang gaek denai mandapek tugas sabagai pak Camaik di kampuang si Kirani. Itu tajadi katiko kami masih duduak di kelas anam Sikolah Dasar. Rumah kami basabalahan, dan kamipun sikolah di SD nan samo, tapi balain kelas. Kirani di kelas 6B dan denai di kelas 6A. Samantaro si Harkito adolah ketua kelas di kelas 6A. Maso bakawan di Sikolah Dasar tu batambah arek sampai kami masuak ka sikolah SMP nan samo pulo, karano hanyo ado ciek SMP di kampuang Kirani katiko tu.

Di kelas satu SMP tu denai sakelas lo baliak jo si Harkito jo si Kirani bagai. Masih juo si Harkito tu nan tapiliah manjadi ketua kelas kami. Barangkali karano suaronyo nan kareh, bantuaknyo nan lah gagah sajak ketek atau mungkin juo karano badannyo nan lah tinggi badagok dan kuliknyo nan agak tacelak kuniang rancak dari nan lain-lain. Antahlah, nan jaleh lah inyo lo nan tapiliah manjadi ketua kelas di SMP kelas 1B tu baliak. Di badan denai, indak ambiak pusiang bana sia nan ka jadi ketua kelas sabananyo doh, asalkan indak si Harkito. Manga dek baitu, karano si Harkito ko sajak ketek galetek. Inyo suko bana mambuek denai malu di muko kawan-kawan nan lain. Inyo acok bana mampaolok-olokan denai nan diakuinyo sabagai pacarnyo. Padohal sagalonyo tu hanyo otanyo sajo. Indak sakali juo inyo barani manembak denai doh. Eeeh malah.....otanyo sajo nan gadang. Tiok hari di sikolah ado-ado sajo parangai nan dibueknyo.

Sakali waktu, iyo sabana berang denai dek ulah si Harkito ko. Baa ka indak, bangku tampek duduak denai ditempelnyo jo gulo- gulo kajai katiko urang sadang kalua main alias istirahat. Lah sudah istirahat, katiko baliak duduak ka dalam kelas, tibo-tibo, rok warna biru dongker denai malakek ka bangku tampek duduk tu. Katiko dibaok tagak, tantu nyo ambek langkah denai karano rok lah malakek di kurisi. Sudah tu rok pun tasimbah lo agak ka ateh saketek karano dek malakek ka kurisi tu. Ondeeeh mandeh ! Sakelas urang takaka dek galak karano rok denai tasimbah ka ateh. Tantu sajo nampak sebeang denai saketek. Pas pulo katiko tu, denai mamakai CD warna pink lo. Mako lakeklah namo denai sajak itu manjadi si “Ranti sebeng pinky”. Iyo merah muko denai dek malu katiko tu. Sasudah mangadu ka guru kelas, akianyo guru kelas manyuruah kasadonyo murik mangaku sia nan lah mambuek karajo sarupo tu. Ruponyo, si Harkito nan lah baulah pulo. Jo muko saketek katakutan dan malu-malu inyo tapaso mangaku ka guru kelas baso itu adolah karajo inyo. Ondeeeh, iyo sabana galigaman denai mancaliak kalakuan si Harkito tu katiko itu. Tapi inyo indak amuah pulo mamintak maoh tu doh. Katiko pulang sikolah nyo tatap sajo manyapo elok-elok dan saketek manggoda pulo tu mah.

“Rantiiii....samo awak pulang ka rumah Rantiii..?” si Harkito tu masih talok manggoda denai untuak minta ditumpangi naiak sapeda. Inyo bajalan kaki sajo pulang sikolah, samantaro denai jo si Kirani baduo naik sapeda mini ciek surang,

Dulu, sapeda mini adolah kandaraan nan cukuik bagengsi nan dipakai dek anak murik SMP untuak pai sikolah di kampuang si Kirani, wakatu itu. Banyak anak padusi nan basapeda mini pai sikolah. Samantaro anak laki-laki labiah suko bajalan kaki sajo, tamasuak si Harkito. Acok si Harkito manggoda denai untuak minta ditompangi naik sapeda pulang sikolah. Sabananyo inyo lai punyo sapeda pulo, maklumlah kan inyo anak urang kayo di kampuang si Kirani tu. Tapi karano parangainyo nan galetek, makonyo inyo suko minta tumpangan sajo jo anak padusi, tamasuak jo sapeda denai. Namun, pado ari tu, denai ndak amuah maagiah tumpangan ka si Harkito tu doh, mangka bana hati denai dek ulahnyo di sikolah tadi tu.

“Rantiiiii...sampai hati indak maagiah tumpangan ka katua kelasnyo yooo....bialah wak

bajalan kaki se lai. Mudah-mudahan bisuak elok hatinyo ka awak baliak si Ranti ko. Nyo

tumpangi awak naiak sapedanyo baliak. Kini nyo sadang berang ka awak, bialaaaah !!

Bisuak agiah tumpangan pulang baliak yo Rantiii? Kini bialah indak, ndak baa doh” kato si Harkito sambia mangijokkan mato ka denai. Manggaritih hati ko mancaliak gaya si Harkito tu, tapi heran juo denai baa kok tatap ado raso ibo dan ndak sampai hati indak manumpangkan inyo pulang naiak sapeda. Antahlah.....mungkin itu nan namonyo banci tapi sanang...hahaha

“ Ranti, pabia se lah si Harkito tu bajalan kaki. Kan lai ado si Rusdal kawannyo mah.

Capeklah awak pulang lai” si Kirani maajak denai sugiro balalu maninggaan si Harkito jo si Rusdal nan masih sajo baupayo marajuak ati denai. Akianyo denai jo Kirani mangayuah sapeda masiang-masiang manuju jalan pulang. Manuruni jalan nan baliku dakek sikolah kami tu. Indak bara lamo sasudah itu sampailah kami di rumah masiang-masing. Kirani langsung masuak rumahnyo nan talatak di sabalah rumah denai, nan baradok-adokan jo rumah si Harkito. Denaipun masuak ka rumah dan langsuang pulo mambarasiahkan rok nan lah malakek jo gulo-gulo kajai tadi di sikolah tu. Sambia mambariasiahkan rok biru jo spiritus tu denai mangana ulah si Harkito tadi. Iyo tasimpan raso nan lain lo, parasaan suko mambayangkan matonyo nan agak sipik tu. Ruponyo hati ketek denai manyimpan raso nan lain ka si Harkito tu, walaupun inyo jo denai indak parnah mangatoakan baso hati kami saliang basambuik.

“ Bilo rang rantau tu ka pulang kampuang Ranti? Harkito tu, walaupun inyo dan denai indak pernah mangatoakan baso hati kami basam” tanyo Kirani mamacah lamunan denai nan lah sangaik panjang di patang nan barono jingga tu.

“ Sia mukasuik Kirani?” jawek denai agak tagagok dek tasirok dado mandanga tanyo konco denai tu.

“ Sia lo lai? Tantulah nan lah lamo manjadi buah rindu siang jo malam dek kawan ambo

ko. Kan ndak lamo lai kito kan mamasuki hari baiak bulan baiak, bulan Ramadhan mah

Ranti. Usai itu awak kan barirayo. Banyak urang rantau pasti pulang kampuang di Hari

Rayo tu kan. Laikah ka pulang si Harkito agaknyo?” tanyo Kirani maminta kapastian ka diri denai. Pangana denai malayang ka janji Harkito tigo tahun nan lampau, katiko kami sapakaik babagi hati dalam kasiah jo sayang di umua nan lah ndak mudo lai.

“ Nti, bialah denai pai marantau dulu. Indak lamo-lamo doh. Paliang lamo tigo tahun,

sudah tu denai baliak ka kampuang dan kito manikah lai. Sabakan hati mananti diri denai

dalam tigo tahun ko yo Nti? Denai pasti babaliak untuk cinto kito baduo, yo Nti?” Harkito bajanji dalam linangan aia mato parpisahan kami di Taluak Bayua, di tapi dermaga pelabuhan. Indak kuaso denai manjawek janji Harkito jo kato-kato dari muluik denai ko doh. Hanyo aia mato dan angguakan kapalo nan dapek manjadi tando katiko itu baso kami akan sapakaik untuak saliang manunggu, dan indak kan bapaliang hati ka nan lain. Akan tatapi, apo nan tajadi di ujuang tahun katigo, ambo mandanga kaba Harkito lah manikah jo padusi lain nan sakampuang jo inyo. Masih bakirabaik juo jo kaluarga si Kirani, walaupun kirabaik nan lah agak jauah.

Badarai-darai cando kaco jatuah ka batu hati denai mandanga kaba parnikahan Harkito jo dunsanak jauah si Kirani tu.  Namun apo handak dikato, janji diungkai dek tuannyo surang. Tinggalah denai manggigik jari dalam hati nan manyambilu padiah. Tapi itu dulu ! Lain jo kini kaadaannya. Harkito babaliak mancari denai di umua nan lah hampia satangah abaik. Harkito manyulam baliak hati denai nan parnah cabiak dek luko cinto. Harkito bapisah jo keluarganyo dan maajak denai manikah baliak. Walaupun status denai lah jando baranak tigo. Indak talok jiwa denai manulak kahandak Harkito tu doh, apokah mungkin karano kahandak Harkito adolah juo kahandak denai? Antahlah.

Mako jadilah sajak tigo tahun tarakhir ko kami manjalin baliak cinto mudo nan dulu ndak kasampaian. Manjalin cinto jarak jauah karano Harkito masih barado di rantau basamo kaluarganyo. Izin bapisah dan bacarai lah diuruih Harkito jo bini partamonyo nan lah bapaliang hati pulo ka urang lain alias basalingkuah manuruik istilah urang kini. Kabatulan Harkito lun dikaruniai surang anakpun jo bini partamonyo itu. Samantaro denai lah baranak tigo. Katigo urang anak denai lah satuju baso denai kan baniaik manikah baliak dan manggantikan ayah mereka nan lah tiado jo ayah tiri. Apokah persetujuan anak-anak denai tu dek karano wibawa dan kharisma elok si Harkito di mato anak-anak denai, atau mungkin juo karano anak-anak denai sangaik paham baso mandehnyo saliang mancinto baduo jo calon Bapak tirinyo sajak umua masih mudo? Antahlah...merekalah nan tahu. Nan jaleh, anak-anak denai sangaik satuju denai manikah baliak jo si Harkito. Samantaro si Harkitopun sangaik pandai mandakeki hati katigo anak padusi denai nan lah gadang-gadang tu.

“Ranti....panjang bana pangana mah kawan. Jaweklah tanyo ambo ndak? Lai jadi mantan

katua kelas awak tu pulang kampuang malewati hari baiak dan bulan baiak di kampuang

halamannyo?” tanyo Kirani baliak agak serius ka si Ranti.

“ Insya Allah, lai mungkin, Kirani. Karano kalau lai izin dek Allah, sasudah rirayo kami

ka mandoa saketek di rumah denai. Jan lupo datang yo” takajuik Kirani mandanga jawek denai sakutiko.

“Mandoa? Mukasuiknyo?” tanyo Kirani manggadangkan mato sambia mancubik aluih langan denai saketek, tapi taraso padiah, sampai mambuek denai tapakaiak kasakitan.

“Aduah..sakik kawan....baa dek bacubik denai kawan? Sakik lai tau ndak?” jawek denai sambia bagarah-garah.

“Mandoa jo Tuan Kadhi ko mukasuiknyo Ranti?” tanyo Kirani mamastikan ka denai.

“Insya Allah, iyo baitu janji mantan katua kelas awak tu ka denai sabulan nan lapeh” jawek denai sambia mangulum galak sanang di dalam hati. Bahagia saakan malambuang ka ateh langik nan ka tujuah katiko mandanga Harkito manyampaikan kaba tu ka denai lewat talepon ganggamnyo. Mandanga jawek tarakhir dari denai tu, Kirani mamaluak ambo arek-arek sambia manangih haru bacampua sanang.

“ Akianyo, basobok juo konco ambo jo tampuak hatinyo di katiduran.....salamaik

Rantiiii.....salamaik mamparjuangkan rahasia cinto mudo kalian. Untuang-untuang hanyo

mauik nan ka mamisahkan cinto kalian baduo. Ambo sanang dan turuik bahagia

mandanga kaba ko mah Ranti. Itulah ruponyo mukasuik Ranti maajak ambo batamu di

tapi lauik ko yo.? Ondeh kaba bahagia lah ruponyo yooo....salamaik....salamaik

babahagia konco palangkin ambo”  indak pueh-pueh Kirani mamaluak jo mangganggam tangan denai untuk mangucapkan salamaik ka denai. Kami baduo bapaluak arek di tapi lauik, disaksikan dek matohari nan lah satangah tabanam ka dalam lauik, dan langik merah kasumbo di sakitarnyo. Rancak bana panorama lauik kutiko itu, saindah ati denai jo Kirani nan bapaluak dek gadang hati dalam kasiah persahabatan nan abadi.


Wartawan : Silvia Rosa
Editor : T E

Tag :cerpen Minang #Bahaso Minangkabau

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com