HOME LANGKAN TINGKOK

  • Senin, 15 April 2019
Nagari Batu Basa
TINGKOK

Nagari Batu Basa

di Luhak Tanah Data

Oleh   Bahren*

Baramolo kaji jo curito kadibukak dek baliau Pak Aminuddin, tujuah puluah tujuah umua liau kutiko tu, kutiko bacurito ka Zuriati. Ketua LKMD jabatan liau Pak Aminuddin Maso itu. Adolah pado tanggal 26 Mei 2007 liau bacurito, curito tantang nagari Batu Basa. Baa mangko banamo Batu Basa, biko malah curitonyo.

Manuruik kaba nan didanga jo di dapek dek liau Pak Aminuddin. Niniak moyang urang Batu Basa ko barasa dari Pariangan Padang Panjang. Sampai lah di maso nan elok kutiko nan baiak, barangkek lah niniak dari Pariangan Padang Panjang, pai manaruko jo mambukak paladangan sarato jo tampek tingga nan baru. Dek lamo lambek bajalan, kaki panek badan lah latiah, baranti malah niniak kito ko di sabuah Guguak atau bukik nan kaciak. Guguak tu lataknyo maampang jalan arah ka ilia batang aia. Dek sabab karano itu, mako dibarilah namo tampek tu Guguak Ampang Ilia.

Dari Guguak itu tadi, dapek lah ninik kito maninjau jo mancaliak daerah nan ado di sakaliliangnyo, inggo tampak lah sabuah bukik nan rancak bana untuak dijadikan pamukiman. Bajalan lah niniak ka bukik tadi, sampai di bukik nantun, sabagian niniak kito manetap sabagian lai manaruihkan parjalanan. Bukik nan dijadikan tampek manetap jo mambuek rumah tadi dibari namo Bukik Parumahan Rajo. Samantaro itu kini, ado nan mambuek parumahan arah ka ulu batang aia, dinamokan lah daerah tu Ulu inggo kini.

Ado pulo nan mambuek rumah jo paladangan nan banyak ditumbuahi batang Singkuang (Dracontumelum mangiferum) mako dibari namo lah tampek tu jo namo Singkuang. Indak doh jauah dari Singkuang, ado pulo guguak nan dijadikan tampek tingga banamo Guguak Tingga. Samantaro itu, ado lah tampek nan lataknyo, iyo di puncak bukik dibarilah namo Puncak Taratak.

Karano iduik maso itu, masih baladang jo baburu, mako dari tampek nan ampek tadi pai lah niniak kito baburu babagai jinih binatang nan bisa dimakan, di anataro binatang buruan tu ado Kijang nan jo Kambiang Utan. Sampai lah di sabuah tampek, niniak batamu jo jajak kaki, jajak kaki binatang di ateh batu gadang yang lunak sarato basah. Dek lamo bakalamoan, habih hari babilang minggu, habih minggo babilang bulan jo tahun, habih tahun babilang musim. Manetap lah niniak moyang kito di batu nan basah tadi. Mambukak pamukiman jo paladangan baru lah liau di situ. Tapi dek lamo lambek tingga di tampek tu batu nan basah tadi kiniko lah kariang, namun samantang pun ba itu, walaupun batu lah kariang, namun jajak binatang buruan tu masih jo ado di batu nantun. Lamo kalamoan daerah itu dibari namo batu basa yang aratinyo batu basah dan gadang.

Dek panduduak samakin rami, mako dibuek lah pamukiman baru, pamukiman di sabuik koto, karano nyo pamukiman baru mako banamo lah Koto Baru. Dek nagari samakin rami, urang batambah banyak juo, mako urang nan bamukim sabalunnya taalahan (tersingkir) dek rang nan datang baru ko. Dek lamo bakalamoan urang nan datang tadi dapek maalahan urang nan lamo Urang nan kanai alahan tadi disabuik lah si alahan. Akianyo tampek urang nan dialahan tadi dinamokan kampuang tu jo namo sialahan.

Dari curito Pak Aminuddin, inggo kini nangko masyarakaik Batu Basa masih bisa manunjuak kan ma nan Batu Basa nan ado jajak kaki binatang buruan nantun. Di tau basa tu pulo inggo kini masih di huni dek urang Minang na basuku Tanjuang jo suku Jambak, Suku Singkuang jo Caniago, Suku Paliang, Parik Cancang dan Suku Patai. Bitulah curito nan kami dapek, dari Pak Aminuddin kutiko itu, Jikok nyo ado nan bana tantang itu, kabanaran nan datang dari Allah. Allah Ta’ala kayo sungguah. Jikok pun ado salah jangga nyo, salah nan datang dari ambo, kapado Tuhan kito mintak ampun, kapado pambaco maaf di pintak.

 

*Dosen Jurusan Sastra Minangkabau FIB Unand


Wartawan : Bahren
Editor : Bahren

Tag :# Langkan # Tingkok # Asa # Usua