HOME LANGKAN CARITO

  • Selasa, 8 Oktober 2019

Taimpik Nak Di Ateh, Takuruang Nak Di Lua

Carito
Carito

Taimpik Nak di Ateh, Takuruang Nak di Lua

Oleh : Sarah Muthia Fatmi*

 

Katiko tu sabalun urang mangaji di Surau, tadangan si Arif manyorak-nyorakan kawannyo jo kalimaik “den dak nio bakawan jo ang do, ang tu panggalia, taimpik nak di ateh, takuruang nak di lua”. Dak baranti-baranti e, muncuang si Arif ko manyabuik Kato ‘taimpik nak di ateh, takuruang nak di lua’ tu do. Pai ka tampek urang manggaleh bakwan, ka dakek batang jambu nan di balakang surau, ka dalam wc, sampai lo masuak ka dalam surau baliak, , kalimaik itu juo nan inyo sabuik.

Sampai heran lo guru ngaji tu dek mandanga e, hinggo nyo panggia Arif dek guru tu lai. Arif kamari awak dulu, kecek gurunyo. apo tek?, tanyo si Arif. Etek tu iolah sabuah panggilan ka guru ngaji e dek si Arif. Manga dek ‘taimpik nak di ateh, takuruang nak di lua’ tarui nan Arif sabuik, lah sakik lo talingo etek mandanga e sajak tadi lai, kecek gurunyo. Itu ha Tek, Si Pais tu panggalia bana main jo kami tadi, kalamak paruik e se nyo. Tadi tu kami bamain suruak-suruakan tek, tibolah digiliran inyo nan mancari kami, inyo ndak nio do. Lah mangalah salah surang dari kami untuak mancari, Si Pais ko nio lo main baliak, kan kalamak ati nyo se dek etek tu, nio nan sanang se nyo. Kecek amak wak nan busuak ati tu samo jo ‘taimpik nak di ateh, takuruang nak di lua’ tu. Dek lah sakik bana ati kami ka inyo, makonyo kami sorakan nyo jo kalimaik itu, bia ndak panggalia jo paja e lai.

Jadi baitu carito nyo Rif, ndak nio Arif maajak Si Pais bakawan lai do? Tanyo gurunyo. Manjawek lo lah arif ko baliak, iyo tek, dak nio kami bakawan jo paja panggalia tu lai do, bialah inyo bamain-main surang se lai. Beko bamo’o-mo’oan lah Arif jo si Pais tu yo, ndak elok bacak-cakak tu do, kecek gurunyo. Kini etek nio maluruihan kaliamaik arif nan ‘taimpik nak di ateh, takuruang nak di lua’ tadi. Sabananyo kalimaik nan arif kecekan tadi iolah sabuah mamangan dari dalam adaik Minangkabau. Mamangan tu, samo jo kiasan nan manganduang isi pagangan iduik gaya suruahan, anjuaran, dan larangan. Kabanyakan mamangan ko isinyo adolah sabuah nasihaik, bisa mambaok urang lain untuak mangarajoan suatu hal nan elok dan bisa lo untuak mancegah urang lain babuek nan manyimpang. Jadi, ndak kasado alah e mamangan adaik tu barisi hal-hal nan negatif sajo do, banyak lo nan barisi hal nan positif untuak mandorong urang untuak maju ka nan elok.

Contohnyo nan Arif sabuik tadi ‘taimpik nak di ateh, takuruang nak di lua’, satantu Etek tu ndak manganduang hal buruak atau sindieran do Rif, walau pun banyak urang di lua sinan nan mangecek an itu kalimaik untuak urang nan panggalia atau curang. Sabana e kalimaik itu tu barisi hal positif atau dorongan nan elok untuak sasaurang, yaitu barisi pangajaran untuak tarui bajuang dan samangek untuak mandapek an sasuatu. Satiok urang tu harus bajuang untuak kalua dari kataimpikan dan katakuruangan dalam sagalo hal. Dalam mamangan tadi tu maajan katiko awak sadang taimpik, awak tu pasti bisa malawan sasuatu nan maimpik tu sampai awak bisa di ateh, sainggo awak bebas dari taimpik. Katiko awak takuruang di dalam, awak pun pasti bisa macari jalan sampai awak bisa kalua, walaupun jalan e payah sakalipun. Tatapi sapayah apapon itu, jiko awak yakin dan bausaho awak pasti bisa. Contohnyo iolah urang bansaik nan nio kayo rayo. Katiko inyo bausaho, bajuang kareh, bado’a dan salalu yakin dan baraok taruik kapado Tuhan, suatu ari inyo bisa manjadi urang kayo rayo tu. Soboknyo Tuhan alah mangecek an lo di dalam al-Qur’an surah Ar-ra’du ayat 11, nan arotinyo “Tuhan indak akan maubah nasib suatu kaum kalau inyo indak mangubahnyo”. Dari aroti ayat tu dapek awak katahui bahasonyo nasib itu bisa awak ubah dengan usaho dan bado’a kapado Sang Kuaso. Jadi Etek pajaleh ciek lai, kalau mamangan adiak nan babunyi “Taimpik nak di ateh, takuruang nak di lua’ tu iolah suatu kalimaik nan mandorong sasaurang untuak bajuang dan salalu optimis supayo iduiknyo bisa baubah.

Sampai disitu lai lah paham Arif ? tanyo gurunyo. Lai Tek, berarti ndak bisa untuak manyindia urang nan panggalia tu do Tek?. Tanyo Arif ciek lai. Dijawek e lah dek gurunyo, indak Rif, itu mamangan adaik untuak hal nan elok. Kini Arif bamo’o-mo’on lah jo Si Pais lai, badoso awak dek bacakak-cakak tarui tu. Iyo tek, kini lah tau Arif kalau itu ndak kalimaik sindiran, dan mulai kini Arif ndak kan manyindia-nyindia urang lai do Tek, beko Arif minta mo’o lo samo Pais lai Tek, jawek Arif.

 

*Mahasiswa Sastra Minangkabau FIB Unand


Wartawan : Sarah Muthia Fatmi*
Editor : bahren

Tag :# Langkan # curito #minang

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com