HOME LANGKAN CARITO

  • Kamis, 19 Desember 2019

DEK ULAH BAPARANGAI

Carito
Carito

DEK ULAH BAPARANGAI

Oleh: Fitri Sri Nengsih*

            Malam kamih pukua 2 malam saiak hujan labek dari sanjo di tambah patuih gadang. Cameh nan ndak kapalang dibueknyo karano aia di liek lah manjala ka teras muko rumah. Kok labek juo mungkin bisa naiak sampai ka dalam rumah. Siti nan sadang manganduang lah tabik sakik pinggangnyo malam tu. Suaminyo ndak pulo ado dirumah karano dapek karajo di nagari urang. Antah kasia ka mintak tolong. Dukun baranak nan ndak jauah dari rumah Siti baru maningga saminggu nan lalu. Ndak lamo siap tu pacah aia katuban Siti, saiak tu pulo nyo langsuang jatuah ka lantai. Untuang lai Amak Siti nan baru siap buang aia ketek ka sumua. Dicaliak dek amak ado urang di tangah rumah, kiroyo Siti nan lah taduduak di tangah rumah.Cameh alah kapalang Amak Siti mancaliak anaknyo nan sadang kasakitan.

“ ya Allah, baa lai ko nak, ka sia ka Amak imbauan kau ko nak”

“  tanang sajo lah Mak, Siti lai ndak baa doh Mak”

“apo  nan tanang nak, lah pacah aia katuban kau nak”

“ ndak baitu doh Mak pai lah Mak ka rumah Mak etek. Bia bisa nyo manolongan wak baranak kini Mak,”

“kok baitu bajalan amak dahulu..”

            Pailah Amak Siti ka rumah Mak eteknyo yang hujan sadang labek. Sasampai disinan, lah baimbaulah Amak si Siti ko. Sudah  tu kalua lah Mak eteknyo ko. Mancaliak kakaknyo nan batamu tangah malam jo kuyuik di suruah masuak ka dalam rumah.

“ado apo uni tangah malam ka rumah, jaleh hari hujan caliak ah badan uni lah kuyuik kanai hujan..

“ ka rumah Siti lah ang Man, inyo lah kamalahia an lai..

“malahiaan baa pulo dek uni ko? Ndak 4 bulan patang nyo baru baralek

“ndak tantu dek den lai Man, ang cari lah urang nan pandai manolongan baranaknyo..

“pulang lah uni dahulu, beko wak ka sinan samo dukun baranak

            Babaliak lah Amak si Siti tadi ka rumah. Satibo di rumah Siti lah ndak sadarkan diri di tangah rumah. Kironyo ndak lamo sudah tu tibolah Mak etek nyo tadi nan mambawo urang ka manolong nyo malahiakan. Pas saaiak urang adzan subuah lahia lah anak Siti tadi. Lahia anak Siti manjadi bala di kaluarga Siti. Karano anak nan lahia sabalum wakatu nyo lahia. Mambuek kaluarga malu dek ulah Siti salamoko. Kironyo sabalum inyo baralek, lah dulu pulo inyo manganduang. Kaluarga mano nan ndak ka malu. Saiak malam tu , bakabakan ka laki nyo nan bagala Sutan Rajo Ali. Basuruah baliak ka kampuang dek bininyo alah sudah malahiakan. lah sampai Sutan Rajo Ali di rumah , tabik pitam urang sarumah ka bakehnyo. Tarutamo Mak etek si Siti nan marupokan urang tapandang di kampuang.

“ Sutan Rajo Ali, lah dulu bajak pado pangkua, malu gadang den karano parbuatan ang ko. Kini bajalan kalian baduo dari kampuang ko, usah babaliak kalian ka kampuang . Parbuatan nan ndak dapek di ampuni nan kalian lakuan

“ ampunkan ambo Mak etek, ndak tau ambo sabalumyo kalau Siti bini ambo ko lah manganduang. Dan nan malakukan iko ndak ambo doh Mak etek. Cubolah Mak etek tanyo ka Siti, sia bapak anak nan inyo lahiakan ko.

“ oiikk Siti kau jawek lah tanyo den ko, sia bapak anak nan lah kau lahikan tu. Bia den turuik inyo kini.

“ ampunkan denai Mak etek, iko kasalahan denai surang nan talampau cinto ka urang. Denai sangko satalah babuek samacam tu inyo namuah manikahan denai. Tapi kini inyo lah lari ka rantau urang.

“ sia urangnyo kato den?

“ uda izal bapak anak ko Mak etek

“iyo sabana murah kau jadi padusi Siti, indak tapikia kau sabalum mampabuek nyo. Mancoreng namo kaluarga kau ko Siti. Kini Sutan Rajo Ali nan manangguang ateh pabuatan nan lah kau lakukan kini. Iyo ndak tantu apo ka den katokan ka urang kampuang jikok batanyo urang tantang iko doh. Kini Sutan Rajo Ali alah tau kabanaran nan tajadi, jikok Sutan nio mancaraikannyo ndak ka ambo tagahan, kaputusan ado di tangan Sutan.

“ kok baitu kato Mak etek bialah wak tangguang baban ko surang. Kok ka manjadi buah bibia untuak rang kampuang bialah kami barangkek dari kampuang.

            Pado hari tu barangkek Sutan Rajo Ali jo Siti marantau ka pulau Jawa. Barangkek jo raso malu nan di badan. Pai bahabih-bahabih untuak ndak babaliak ka kampuang lai. Lah batahun-tahun lamo hiduik di rantau urang timbua pangana pulang ka kampuang. Sajak kapaian nyo sangkek tu alum ado mancubo untuak pulang kampuang. Namun dek mangana malu nan lah tabuek sisuak, tasuruik niak untuak pulang kampuang. Musim batuka tahun baganti dapek kaba buruak nan mambuek Sutan Rajo Ali jo Siti pulang ka kampuang. Kamatian urang tuo Siti nan mambueknyo baliak ka tanah kalahirannyo.

            Sasampai di rumah Amak Siti dicaliak urang lah rami tibo manjaguak. Di caliak Mandeh lah kaku tabujua di tangah rumah. Jatuah badarai aia mato, panyasalan tibo kamudian. Apo nan kadisasali, kini lah batambah hino pandangan urang kampuang kabakeh Siti. Banyak mucuang nan mampakicekkan Siti di tambah anak nan dilahia kan nyo cacat pulo. Apo dayo Siti untuak malawan, awak nan mambuek masalah ka diri surang.

            Kini caci maki urang nan tadangan tiok suduik kampuang. Tantang parbuatan nan dilakukan Siti samaso inyo gadih. Sajak mandeh nyo lah maningga ndak pernah Sutan Rajo Ali jo Siti pulang ka kampuang kalahirannyo. Inyo labiah mamiliah hiduik di rantau urang sampai inyio baduo tuo. Dan anak nan inyo lahiakan manangguang malu dek di kicekkan anak haram samo kawan sapamainan. Kini hanyo panyasalan di diri Siti nan lah malakukan parbuatan nan mambuek malu urang nan inyo sayang.

            `

 * Mahasiswa Sastra Minangkabau FIB


Wartawan : Fitri Sri Nengsih
Editor : bahren

Tag :# Langkan # curito #minang

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com